Ochrana soukromí

4CAD solution s.r.o.

OCHRANA SOUKROMÍ

Ochrana osobních údajů zákazníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost SolidVision, s.r.o. (dále jen Společnost) postupuje při zpracování a využití Vámi poskytnutých osobních údajů v souladu s podmínkami vymezenými tímto zákonem, včetně příslušných úprav Evropských společenství. Jedná se zejména o tyto údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen Osobní údaje).

Zákazník, který na internetových stránkách Společnosti provede stanoveným postupem objednávku zboží, služeb, volných produktů, pořizovaných úplatně i bezúplatně, vyplněním těchto údajů a jejich odesláním vyslovuje současně svůj souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů a s jejich shromažďováním.

Souhlas zákazníka se vztahuje na zpracování jeho osobních údajů Společností, zejména pro účely realizace práv a povinností z dodání zboží a služeb, a také po zániku všech nároků stran z dodání zboží, a to do doby písemného vyjádření nesouhlasu zákazníka s tímto zpracováním. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být ze strany Společnosti v budoucnu použito výhradně za účelem případné nabídky obchodu a služeb zákazníkovi.

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, podrobně upravené v ust. §21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně ve svých osobních údajích. Následky způsobené nedodržením této povinnosti jdou k tíži zákazníka.

Zákazník vyslovuje souhlas s tím, že Společnost je oprávněna případně pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu, zpracovatele. Společnost je oprávněna osobní údaje poskytnout subjektům pověřeným dodáním a dopravou zboží. S tímto postupem vyslovuje zákazník souhlas provedením příslušné objednávky. Jinak Společnost nesmí osobní údaje zpřístupnit třetím osobám, pokud k tomu neobdrží výslovný souhlas zákazníka.

Společnost 4cad, s.r.o. si váží vaší důvěry a proto maximálně chrání vaše osobní údaje před zneužitím. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití a používány výhradně ke zkvalitnění služeb.

Přejít nahoru

Zavoláme Vám

Nevíte si rady a potřebujete poradit? Rádi vám zavoláme zpět, stačí když nám na Vás necháte číslo a jméno a my se vám ozveme.