CustomTools

zabijte rutinu

NEBO RUTINA ZABIJE VÁS

CUSTOMTOOLS je nadstavba do SOLIDWORKS eliminující opakující se činnosti ve Vaší každodenní konstrukční práci.

CustomTools - logo

PŘEDSTAVUJEME, VÁM customtools

Neztrácejte čas pojmenováváním, převodem a správou dat v SOLIDWORKS. Nechte CUSTOMTOOLS, aby vše udělal automaticky za Vás. Pomocí nástroje customtools a našeho odborného nastavení dle vašich potřeb, zrychlíte Váš projekt až o 30%. Zbavte se rutin, rychle dokončujte projekty, opětovně používejte již vytvořená data, udělejte pořádek v souborech.
To vše díky CustomTools pro SOLIDWORKS.

CUSTOMTOOLS

Podívejte se v čem všem Vám může CUSTOMTOOLS pomoci

CUSTOMTOOLS

PROZKOUMEJTE, DETAILNĚJI JEDNOTLIVÉ OBLASTI

CUSTOMTOOLS

KLÍČOVÉ FUNKCE

Podívejte se na jednotlivé oblasti konstrukčních prací, kterým musíte denně při práci čelit a jak Vám v tom může pomoci CUSTOMTOOLS.

Upravit obsah

správa souborů

Podívejte se na práci v SOLIDWORKS a následně si prohlédněte rozdíly po použití nástroje CUSTOMTOOLS.

SOLIDWORKS

Musíte být konzistentní v pojmenovávání souborů, abyste se vyhnuli duplicitním názvům. Abyste to zaručili, musíte použít průběžné číslo sdílené mezi návrháři. Kromě toho musíte určit správné místo uložení.

CUSTOMTOOLS

Pojmenování souborů lze plně automatizovat, takže pořadová čísla jsou automaticky sdílena mezi různými uživateli a soubory jsou vždy ukládány na správné místo pro vybraný projekt.

Upravit obsah

uživatelské vlastnosti

Podívejte se na práci v SOLIDWORKS a následně si prohlédněte rozdíly po použití nástroje CUSTOMTOOLS.

SOLIDWORKS

Nástroj SOLIDWORKS Tab Builder nabízí základní nástroje pro správu vašich uživatelských vlastností, které jsou dost dobré pro základní použití. Kromě toho je použití ohraničovacího rámečku omezeno pouze na položky tabulky přířezů.

CUSTOMTOOLS

Tato základní funkce CUSTOMTOOLS rozšiřuje správu vlastností SOLIDWORKS tím, že umožňuje konzistentně definovat vlastnosti a zajišťuje, že všechny potřebné vlastnosti budou vždy správně vyplněny.

Upravit obsah

vyhledávání

Podívejte se na práci v SOLIDWORKS a následně si prohlédněte rozdíly po použití nástroje CUSTOMTOOLS.

SOLIDWORKS

Je důležité, aby bylo možné efektivně vyhledávat existující soubory, aby se zabránilo vytváření duplicitních modelů a aby bylo možné je identifikovat nebo lokalizovat. Kromě toho, abyste našli výkres, musíte jej pojmenovat podle jeho modelu.

CUSTOMTOOLS

Všechny soubory jsou indexovány, což vám umožňuje rychle je později vyhledat nebo najít na základě projektu nebo vlastností. Název výkresu se může lišit od jeho modelu, což vám umožňuje vytvářet výkresy specifické pro konfiguraci.

Upravit obsah

plechové díly

Podívejte se na práci v SOLIDWORKS a následně si prohlédněte rozdíly po použití nástroje CUSTOMTOOLS.

SOLIDWORKS

Vytváření souborů DXF, dokonce i z jednoho souboru SOLIDWORKS, obvykle vyžaduje několik kroků. Chcete-li spravovat vlastnosti položek tabulky přířezů, jste omezeni na velmi základní uživatelské rozhraní a funkce.

CUSTOMTOOLS

Vytvoření DXF ze všech typů plechových dílů ve vašich sestavách je nyní vzdáleno jen několik kliknutí. CUSTOMTOOLS nabízí plně integrovaný a rozšířený panel vlastností pro správu položek tabulky přířezů.

Upravit obsah

dávkové zpracování

Podívejte se na práci v SOLIDWORKS a následně si prohlédněte rozdíly po použití nástroje CUSTOMTOOLS.

SOLIDWORKS

Chcete-li bezpečně upravit existující model, musíte určit, kde se používá. Chcete-li kopírovat sestavení, musíte řídit pojmenování souborů a aktualizovat vlastnosti. Při kopírování modelu neexistuje snadný způsob, jak znovu použít existující výkres.

CUSTOMTOOLS

Indexování souborů umožňuje ověřit, kde se díly používají, a automaticky kopírovat výkresy spolu s jejich modelem. Při kopírování sestavení můžete použít vlastní pravidla pojmenování souborů a odpovídajícím způsobem aktualizovat vlastnosti.

Upravit obsah

napojení na erp systémy

Podívejte se na práci v SOLIDWORKS a následně si prohlédněte rozdíly po použití nástroje CUSTOMTOOLS.

SOLIDWORKS

Chcete-li pracovat s ERP a SOLIDWORKS, musíte neustále přeskakovat mezi aplikacemi. Výměna dat je navíc kompletní manuální proces náchylný k chybám, který vyžaduje znalost ERP.

CUSTOMTOOLS

ERP je plně integrováno se SOLIDWORKS. Uživatelské vlastnosti v SOLIDWORKS můžete vyplnit pomocí informací dostupných v ERP, které vám případně umožní vytvářet a aktualizovat položky a kusovníky položek v ERP.

Upravit obsah

kusovníky

Podívejte se na práci v SOLIDWORKS a následně si prohlédněte rozdíly po použití nástroje CUSTOMTOOLS.

SOLIDWORKS

V SOLIDWORKS jste omezeni na uložení aktuálního zobrazení kusovníku do základní sestavy. Aby byly splněny standardy společnosti, tyto zprávy je často nutné ručně formátovat.

CUSTOMTOOLS

Na základě předdefinovaných šablon aplikace Excel můžete bez námahy vytvářet zprávy připravené k publikování s vloženým náhledem, nashromážděným množstvím a mnohem více. Dále rozšiřte reporty o data z vašeho ERP.

Upravit obsah

opětovné použití designu

Podívejte se na práci v SOLIDWORKS a následně si prohlédněte rozdíly po použití nástroje CUSTOMTOOLS.

SOLIDWORKS

Chcete-li bezpečně upravit existující model, musíte určit, kde se používá. Chcete-li kopírovat sestavy, musíte ovládat pojmenování souborů a aktualizovat vlastnosti. Když kopírujete model, není snadný způsob, jak znovu použít existující výkres.

CUSTOMTOOLS

Po indexování souborů vám umožní ověřit, kde se díly používají, a automaticky zkopírovat výkresy spolu s jejich modelem. Při kopírování sestav můžete použít vlastní pravidla pro pojmenovávání souborů a podle toho aktualizovat vlastnosti.

CUSTOMTOOLS

KRÁTKÁ STATISTIKA

0 LET
VÝVOJE
0 +
KOMERČNÍCH ZÁKAZNÍKŮ
0 %
ÚSPORA ČASU
0 %
ELIMINACE CHYB

CUSTOMTOOLS

kompletní porovnání variant

BASICPROFESSIONAL
Povinné hodnoty
x
x
Barvy/barvy RAL
x
x
Vynutit CAPS
x
x
Rozměry spoje – hmotnost a materiál
x
x
Kombinace uživatelských vlastností
x
x
Hierarchický rozevírací seznam
x
x
Správa vlastností na základě konfigurace
x
x
Rozšíření hodnot vlastností do modelů a výkresů
x
x
Předdefinované šablony poznámek s uživatelskými vlastnostmi
x
x
Přizpůsobení formátů listů pomocí uživatelských vlastností
x
x
Vložení popisků pro vlastnosti
x
x
Kopírovat vlastnost položky seznamu řezů jako vlastnost modelu/výkresu
x
Kopírovat vlastnost modelu jako vlastnost výkresu
x
Vlastní slovníky
x
Ohraničovací rámeček pro díly a sestavy
x
Vložení souřadnicových bodů do výkresu
x
BASICPROFESSIONAL
Podokno vlastností pro položky seznamu řezů
ANO
ANO
Zápis dalších vlastností seznamu řezů
ANO
ANO
Automatické vytvoření listu výkresu DXF
ANO
Automatické vytvoření DXF z dílů
ANO
Automatické vytvoření DXF pro díly s více těly
ANO
Sloučit DXF na základě materiálu a tloušťky
ANO
Vložení přizpůsobených poznámek k vlastnostem do DXF/DWG
ANO
Vložení čar ohybu ve sloučeném zobrazení
ANO
Zobrazit pouze okraje siluety (DXF čištění)
ANO
BASICPROFESSIONAL
Dávkový tisk/převod výkresů a modelů
ANO
ANO
Definování nastavení tisku podle formátu listu nebo velikosti papíru
ANO
ANO
Převést do více formátů současně
ANO
ANO
k dispozici je 25 formátů souborů
ANO
ANO
Definování pravidel pro pojmenování a ukládání souborů
ANO
ANO
Sloučení montážních výkresů do jednoho PDF
ANO
ANO
Vložení množství kusovníku
ANO
ANO
Správa objednávky tisku
ANO
ANO
Uživatelské vlastnosti v době tisku
ANO
ANO
Opětovné načtení nebo změna formátů listů
ANO
ANO
Správa viditelnosti vrstev
ANO
ANO
Filtrování na základě hodnoty vlastnosti
ANO
ANO
Zápis vlastností za běhu
ANO
Vložte ohybový plech
ANO
Překlad vlastností a rohových razítek
ANO
Import modelů Solid Edge do souborů SOLIDWORKS
ANO
Převod výkresů Solid Edge do formátu PDF/DXF/DWG
ANO
Spuštění úlohy řezného profilu
ANO
Spustit úlohu ohybového listu
ANO
Spustit úlohu opětovného sestavení
ANO
BASICPROFESSIONAL
Generování vlastních sestav aplikace Excel
ANO
Generování vlastního výpisu kusovníku
ANO
Vložení atributů SOLIDWORKS a hodnot uživatelských vlastností
ANO
Vložit obrázek náhledu
ANO
Spuštění pravidel převodu souborů
ANO
Vložit odkaz na převedené soubory (req. CT Apps)
ANO
Obousměrná sestava aplikace Excel (req. CT Apps)
ANO
BASICPROFESSIONAL
Definování pravidel pojmenování souborů
ANO
ANO
Řazení čísel
ANO
ANO
Sdílené sekvence mezi uživateli
ANO
ANO
Pojmenování specifických pro díly a sestavy
ANO
ANO
Kombinace uživatelských vlastností
ANO
ANO
Generování sekvence na základě hodnoty vlastnosti
ANO
ANO
Načtení výchozích hodnot uživatelských vlastností
ANO
ANO
Sekvenování specifické pro projekt
ANO
Automatické ukládání do složky projektu
ANO
Definování projektů a dílčích projektů
ANO
BASICPROFESSIONAL
Vyhledávání souborů na základě hodnot uživatelských vlastností
ANO
ANO
Přetažení z výsledků vyhledávání
ANO
ANO
Konfigurovatelné podokno hledání
ANO
ANO
Vyhledávání zdarma
ANO
ANO
Podpora výkresů specifických pro konfiguraci
ANO
ANO
Vyhledávání na základě čísla dílu kusovníku
ANO
ANO
Identifikace všech výkresů vytvořených pro model
ANO
ANO
Vyhledání souboru v Průzkumníkovi Windows
ANO
ANO
BASICPROFESSIONAL
Najděte kde se model používá
ANO
ANO
Aktualizace odkazů na soubory při přejmenováni
ANO
ANO
Aktualizace odkazů na soubory při kopírováni
ANO
Zkopírujte odkazované výkresy
ANO
Zkopírujte a přejmenujte sestavy
ANO
Přesunout a přejmenovat sestavy
ANO
Vyloučit soubory knihovny návrhů
ANO
Udržujte strukturu složek pod hlavní sestavou
ANO
Upravte vlastnosti a aktualizujte výkresy se změnami
ANO
Definujte cílovou složku pro Modely/Výkresy
ANO
BASICPROFESSIONAL
Živé vyhledávání ERP v podokně vlastností
ANO
Propojení dat ERP s vlastnostmi
ANO
Export kusovníku do ERP (požadované přizpůsobení)
ANO
Automatizace vytváření nových položek v ERP (req. přizpůsobení)
ANO
Export kusovníku do XML – HTML – CSV – TXT
ANO
Export náhledu obrazu
ANO

CUSTOMTOOLS

vyberte si nejvhodnější variantu

Dali jsme si za cíl, aby byla naše cenová struktura přímočará a přehledná.
CUSTOMTOOLS  je nabízen ve dvou variantách s rozdílnou funkcionalitou. Kompletní informace, co která varianta obsahuje naleznete výše v kompletním přehledu.

ZKUŠEBNÍ

0 30 dní
 • Správa uživatelských vlastností
 • Nástroje pro plechové díly
 • Dávkové zpracování
 • Kusovníky
 • Správa souborů
 • Pokročilé vyhledávání
 • Opětovné použití designu
 • Napojení na ERP systémy **
ZDARMA

BASIC

18 880 1 licence včetně údržby
 • Správa uživatelských vlastností *
 • Nástroje pro plechové díly *
 • Dávkové zpracování *
 • Správa souborů *
 • Pokročilé vyhledávání
 • Opětovné použití designu *
 •  
 •  

PROFESSIONAL

31 630 1 licence včetně údržby
 • Správa uživatelských vlastností
 • Nástroje pro plechové díly
 • Dávkové zpracování
 • Kusovníky
 • Správa souborů
 • Pokročilé vyhledávání
 • Opětovné použití designu
 • Napojení na ERP systémy **

ERP KONEKTOR

78 000 permanentní
 • Podporovány jsou tyto ERP systémy
 • DYNAMIC 365 Business Central
 • DYNAMIC NAV
 • ODOO ERP
 • OSCAR ERP
 •  
 •  
 •  

* Obsahuje částečně. Podrobnosti naleznete výše. 
** Připojení ERP vyžaduje vlastní vývoj nebo zakoupení modulu ERP Connector

K první licenci se nutná implementace pro správné fungování programu​, kterou Vám připravíme na míru. 
Orientační cena této implementace je 30 000Kč

Přejít nahoru

MÁM ZÁJEM O CUSTOMTOOLS

Budeme Vás nezávazně kontaktovat a zodpovíme veškeré Vaše dotazy týkající se daného produktu

Budeme potřebovat pár informací abychom Vás mohli správně kontaktovat

Zavoláme Vám

Nevíte si rady a potřebujete poradit? Rádi vám zavoláme zpět, stačí když nám na Vás necháte číslo a jméno a my se vám ozveme.